Prašau atsiųsti prisijungimo nuorodą prie:
Apmokėti
Image Description
REGISTRACIJOS Į PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS (KODAS H10) NUOTOLINIO MOKYMO KURSUS AR ATESTACIJĄ

INSTRUKCIJA

SVG

Kam skirta

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (kodas H10) skirta tiesiogiai maistą tvarkančių darbuotojų (veiklos kodas 020) mokymui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. saiusio 28 d. įsakymu Nr. V-69 (suvestinė readakcija nuo 2019-11-01) patvirtinta mokymo tvarka ir mokymo programos aprašu.

SVG

Po apmokejimo

Sumokėję už paslaugą užpildote Forma mokymui , kuriame nurodote savo vardą, pavardę, gimimo datą, profesiją/veiklos sritį, adresą, telefoną/el. paštą, pridedate nuskenuotą arba nufotografuotą pinigų pervedimą patvirtinantį dokumentą. Gavus patvirtinimą, kad pinigai gauti, jums el. paštu bus išsiųsti prisijungimo prie nuotolinio mokymo kurso paskaitų ir/ar žinių ir įgūdžių patikrinimo testo (atestacijos) nuorodos.

Forma mokymui
SVG

Apmokėjimas

Norintys gauti nuotolinio mokymosi kursų paskaitas ir/ar laikyti žinių ir įgūdžių patikrinimo testą prašome susipažinti www.smlpc.lt interneto svetainėje paskelbtu ,,Asmens duomenų tvarkymo aprašu” ir į Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sąskaitą pervesti 9 arba 5 eurus, priklausomai kokį nuotolinio mokymo kursą ir/ar testą pasirinkote. Asmenys pasirengę savarankiškai laikyti žinių ir įgūdžių patikrinimo testą gali pervedę 5 eurus
Mokėti reikia į šią Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sąskaitą:
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
Vytauto g. 87, Trakai
Įmonės kodas 191347976
Atsiskaitomoji sąskaita SEB banke Nr.LT26 7044 0600 0801 4061

Mokant „Perlas“ terminaluose pateikite šį brūkšninį kodą

SVG

Svarbu !!!

Prisijungimo nuoroda prie nuotolinio mokymo paskaitų galioja 10 dienų nuo pirmojo prisijungimo dienos. Žinių ir įgūdžių testą galima laikyti tik vieną kartą (prisijungimas galioja 1 val.). Mokymasis ir atestacija vyksta prisijungus prie interneto (,,on line“).
Testą sudaro 20 atsitiktine tvarka parinktų klausimų ir 1 praktinė užduotis. Išlaikiusiems testą (atsakiusiems į 70 proc. testo klausimų ir teisingai atlikusiems praktinę užduotį) Jūsų nurodytu el. paštu bus išsiųsta skenuota pasirašyto Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo kopija.
Neišlaikę testo gali jį laikyti pakartotinai ne anksčiau kaip po 3 dienų po vykusio atestavimo, pakartotinai sumokėję 5 eurus į nurodytą sąskaitą ir gavę prisijungimo nuorodą.
Kilus neaiškumams arba prireikus pagalbos prašome kreiptis: el. paštu: smlpc@smlpc.lt , tel. (8 5) 270 0107, mob. 8 603 62592.